Google+

Jak zwiększyć swoje poczucie wartości - bezpłatny warsztat dla kobiet photo

Jak zwiększyć swoje poczucie wartości - bezpłatny warsztat dla kobiet

in Centrum Praw Kobiet - Oddział Gdańsk
starting on Aug 19 2013 8:00AM to Aug 19 2013 3:00PM
via @CentrumPrawKobiet-OddziałGdańsk Contact publisher

#Jak zwiększyć #zwiększyć @CentrumPrawKobiet-OddziałGdańsk

Warsztat „ Jak zwierzyć poczucie własnej wartości” umożliwia nabycie wiedzy, a przede wszystkim umiejętności w motywowaniu siebie, odnalezieniu w sobie potencjału chęci i dbania o wysoki poziom motywacji w trakcie realizowania celów długoterminowych.
Rozwijanie poczucia własnej wartości polega między innymi na uczeniu się sposobów dokładniejszego oceniania swoich możliwości. Prowadzi to zwykle do pozytywnego odczuwania samego siebie.
Cele warsztatu:
• rozwijanie samoświadomości
• wzmocnienie poczucia własnej wartości
• ułatwienie dostrzeżenia mocnych stron
• wzmocnienie wiary we własne możliwości
• możliwość weryfikacji dotychczasowych sądów na swój temat

Program szkolenia:
1. Poznaj siebie 2. Co składa się na poczucie własnej wartości 3. Jaki wpływ na nasze życie ma niskie poczucie własnej wartości 4. Praca nad budowaniem pozytywnego wizerunku własnej osoby

Prowadząca: Urszula Głuchowska – Bilska
Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Dynamiczny i kreatywny trener Rozwoju Osobistego. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prowadzenia szkoleń dotyczących rozwoju osobistego, budowania wizerunku, autoprezentacji i savoir - vivre. Wszechstronne zainteresowania potwierdzone dyplomami z takich dziedzin jak public relations, nauk społecznych, studiów menadżerskich oraz trenerskich wykorzystuje w prowadzeniu wielu szkoleń rozwojowych. Ukończyła między innymi Szkołę Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii przy Dojrzewalni Róż w Warszawie, która promuje idee rozwoju osobistego kobiet, wspieranie dialogu między kobietami mężczyznami.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń nadsyłanych na adres e-mail: [email protected] Prosimy o podawanie nazwy i terminu szkolenia :)
Find more events tickets and tour dates of Centrum Praw Kobiet - Oddział Gdańsk
See more videos and photos below.

On Air

WATCH HANGOUT:

Add hangout urlNext

WATCH TV CHANNEL:

Add tv channel urlNext

Tickets

BUY AT OFFICIAL BOX OFFICE:

Add Official ticketsNext

BUY & SELL AT FEATURED RESELLER:

Add reseller ticketsNext

Share event!
Warsztat „ Jak zwierzyć poczucie własnej wartości” umożliwia nabycie wiedzy, a przede wszystkim umi... Jak zwiększyć swoje poczucie wartości - bezpłatny warsztat dla kobiet in CentrumPrawKobietOddziałGdańsk
Share & Win free tickets

Jak zwiększyć swoje poczucie wartości - bezpłatny warsztat dla kobietComments


Google+ comments

Related Events